A.I.R.S. Pediatric Aerosol Mask
NSN: 6130-01-530-4171 MFR #: 739921

A.I.R.S. Pediatric Aerosol Mask, disposable, single use. Works with Omron Nebulizer models NE-C16V, NE-C18V, NE-U22V & NE-U25.

9.10 USD
Per Each view item
  • Catalog Page Number:
  • 1
Notice